top of page

Our

Specialty - Categories

כשאוהבים את מה שעושים, התוצאות מדברות בעד עצמן

בג'ימרקס -  המתמחה בביצוע מכירות לצרכן הסופי (B2C), ובפיתוח עסקי של תהליכי B2B המיועדים לB2C -  מבוצעת בחינה מתמדת של מגמות שוק וצרכנים, כאשר דגש ניתן מרמת השפעות גיאופוליטיות, מגמות כלכליות כפי בחינת גופים בינלאומיים,  וגופים פדרליים בארה"ב.  בחינת המידע מוצלבת עם אסטרטגיות קמעונאים מובילים, דוגמת הום דיפו, וולמארט, אמזון ועוד.

 

בחינה זו מבטיחה מיקוד על קטגוריות שוק המצויות בתהליכי צמיחה, גידול בביקושים, ובהיקפי המכירות שלהן, תהליך זה מקביל לתהליכים המבוצעים אצל הקמעונאים ומכתיב את פוטנציאל המכירות ברשתות המובילות, או אצל יצרנים שעימם ניתן לבצע פיתוח עסקי בכדי להגיע לגורמים אלו.

​מכירות בפועל שבוצעו ע"י ג'ימרקס וגלי יהודה עבור לקוחות- בהיקפים של עשרות מיליוני דולרים לקמעונאים הגדולים בעולם - יושמו תוך הקפדה על  שילוב מפגש אופטימלי בין צרכי הלקוח, הקמעונאי והצרכן הסופי, כמו ליווי שוטף של תהליך המכירה ברשתות על מנת למקסם את תוצאות המכירות וגיוס הזמנות נוספות. 

ג'ימרקס מלווה תהליכי מכירה נוספים,  ובכללם שיתופי פעולה עם חברות בארה"ב (B2B), מכירות למפיצים, ועוד.

תחומי התמחות שלנו:

תחומי ההתמחות של ג'ימרקס מבוססים על:

  • מגמות עתידיות / בגידול

  • מוצרים אקולוגיים / "ירוקים"

  • מוצרים המעצימים את אמון הצרכנים ומשפרים את איכות חייהם.

Clean Tech

bottom of page