top of page
  • תמונת הסופר/תגלי יהודה מכירות לארה"ב

היתכנות שיווקית : כלכלת חוויה ו OMNI-CHANNEL

עודכן: 26 בנוב׳ 2018


פרק ראשון (מתוך 4) של ההתכנות השיווקית התייחס לבדיקת נאותות שיש לבצע כבסיס לתהליך פיתוח, השקה ומכירה של מוצר.


פרק שני דן בהתפתחות כלכלת חוויה ותהליך האומניצ'אנל (OMNI-CHANNEL) של הקמעונאות והצרכן.


בין אם האמור בפיתוח מוצר / טכנולוגיה ובין אם בשיווק ומכירה שלהן, יש להבין את המגמות המשנות כעת את עולם הקמעונאות וגורמות לרעידת אדמה המביאה קמעונאים לסגור חנויות, בגין התפתחות הסחר האלקטרוני ומלחמה הניטשת בין קמעונאיות הפועלות בסחר אלקטרוני - דוגמת אמזון - ואלו הפועלות ב 2 המימדים: הדיגיטלי וחנויות פיזיות, דוגמת וולמארט, הום דיפו וכד'.


לא רק הקמעונאיות נפגעות משינויים אלו, אלא אף המותגים אשר התפתחות תהליך ה OMNI-CHANNEL משפיע לא רק על מכירות מוצריהן, אלא אף על ה Brand Legacy שלהן - וזה האחד חשוב, שכן חלק מהערכת שווי חברה מבוסס על שווי המותג שלה.


כדי להבין את "רעידת האדמה" בשוק יש להבין את התפתחות כלכלת חוויה, שכן זו מסבירה גם איך על בסיס חוויה, התייקרו מוצרים המקיימים רלוונטיות גבוהה יותר לצרכן. במודל זה דוגמה של התייקרות עלות כוס קפה מסנטים ספורים לעלות של כ$5 בגין בידול ורלוונטיות של החוויה שמקנה המוצר והמותג ללקוח.

כלכלת חוויה שזורה בד בבד עם התפתחות האינטרנט בשלהי המילניום הקודם, והמדיות החברתיות שהתפתחו בראשית המילניום הנוכחי, אלו העצימו את ציבור הצרכנים ושינו את מאזן הכוחות בין הקונים (צרכנים) והמוכרים (קמעונאים ומותגים כאחד), שינוי פרדיגמה זו מניבה את אבולוציית תהליך האומניצ'אנל (OMNI-CHANNEL), והמכנה המשותף של תהליכים אלו הוא העצמת אמון ו - וודאות הצרכן.


כיום כל התכנות שיווקית חייבת להיות מבוססת על סמך אלו,  שכן מהלכים אלו מבוצעים על ידי הקמעונאיות.


יצרן המעוניין למכור מוצר לקמעונאות (או לחברה העובדת עם הקמעונאות) חייב לפקטר תהליכים אלו על מנת לוודא כי האסטרטגיה השיווקית שלו מקיימת הלימה עם האסטרטגיה של הקמעונאיות.

בהצלחה!


לפרק II של ההתכנות השיווקית : התפתחות כלכלת חוויה ותהליך ה OMNI-CHANNEL

שאלות? רוצה לדעת עוד? רוצה ליצא? צור קשר :


18 צפיות
bottom of page