• גלי יהודה מכירות לארה"ב

היתכנות שיווקית : כלכלת חוויה ו OMNI-CHANNEL

עודכן ב: 26 נוב 2018


פרק ראשון (מתוך 4) של ההתכנות השיווקית התייחס לבדיקת נאותות שיש לבצע כבסיס לתהליך פיתוח, השקה ומכירה של מוצר.


פרק שני דן בהתפתחות כלכלת חוויה ותהליך האומניצ'אנל (OMNI-CHANNEL) של הקמעונאות והצרכן.


בין אם האמור בפיתוח מוצר / טכנולוגיה ובין אם בשיווק ומכירה שלהן, יש להבין את המגמות המשנות כעת את עולם הקמעונאות וגורמות לרעידת אדמה המביאה קמעונאים לסגור חנויות, בגין התפתחות הסחר האלקטרוני ומלחמה הניטשת בין קמעונאיות הפועלות בסחר אלקטרוני - דוגמת אמזון - ואלו הפועלות ב 2 המימדים: הדיגיטלי וחנויות פיזיות, דוגמת וולמארט, הום דיפו וכד'.


לא רק הקמעונאיות נפגעות משינויים אלו, אלא אף המותגים אשר התפתחות תהליך ה OMNI-CHANNEL משפיע לא רק על מכירות מוצריהן, אלא אף על ה Brand Legacy שלהן - וזה האחד חשוב, שכן חלק מהערכת שווי חברה מבוסס על שווי המותג שלה.


כדי להבין את "רעידת האדמה" בשוק יש להבין את התפתחות כלכלת חוויה, שכן זו מסבירה גם איך על בסיס חוויה, התייקרו מוצרים המקיימים רלוונטיות גבוהה יותר לצרכן. במודל זה דוגמה של התייקרות