top of page
  • תמונת הסופר/תגלי יהודה מכירות לארה"ב

שיווק ומכירות לחו"ל - פרק שני

עודכן: 26 בנוב׳ 2018

כיצד לבחון השקעות בפיתוח מוצר ושוק, איך כדאי להתחיל פיתוח עסקי: להכיר את הצרכן האמריקאי- הקדמה.

בפרק הראשון התוודענו לעוצמת השוק האמריקאי, ביחס לשווקים אחרים ונתון חשוב שיש לקחת בחשבון הוא כי התל"ג בשוק זה מורכב ברובו (מעל 70%) מקמעונאות, וזו

סובבת סביב הצרכן הסופי.


כדי להבין את משמעות הדבר, יש לקבל פרספקטיבה לגבי כוחו של הצרכן האמריקאי.


על פי דיווח של ה Wall Street Journal ההון של משקי הבית בארה"ב הגיע ל... 107 טריליון דולר ברבעון השני של 2018 (זה 107,000,000,000,000).

למה זה חשוב? כי חייבים לשאול - מה מניע עוצמה כזו של כלכלה המונה כ- 320 מיליון תושבים בלבד?.

התשובות יתחילו לספק נתונים שיאפשרו לחברה / משקיע / יזם וכד' - מיקוד על סגמנטים מניבים ובצמיחה.


מתוך 107 טריליון, ברבעון השני, 25 טריליון שוייכו להון נדלני המוחזק ע"י בעלי בתים. ולכן יובן גם המפתח למשבר כלכלי ומיתון שרשמיו נמשכו 10 שנים והוגדר כמשבר החמור ביותר בתולדות ארה"ב.


תחום הנדל"ן מהווה את אחד ממקורות העושר של הצרכן האמריקאי, בשנת 2017 היקף שוק הבניה (גרף ירוק) בארה"ב עמד על כמעט 15 טריליון דולר.

התאוששות הכלכלה בארה"ב מהדהדת גם ביחס לסגמנט זה עם גידול ממוצע של כ- 5% ב 2018, עם זאת יש לקחת בחשבון כי מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין ככל הנראה תשפיע על המגמות בתחום.

נתונים אלו מהותיים לחברה המעוניינת לשווק ולמכור את תוצרתה לשוק זה, שכן שוק הבניה מהווה מנוע צמיחה מהותי בארה"ב, המאגד תחת מטרייה זו תעשיות רבות.

שוק הקמעונאות בארה"ב מהווה מראה לשוק הנדל"ן ולהשקעות שמבצע הצרכן האמריקאי בביתו.

אף סגמנט הקמעונאות הרלוונטית דוגמת Home Depot, Walmart, Target, Amazon, best buy ועוד , הניב מחזור של כ 5.75 טריליון דולר ב 2017, חווה צמיחה של למעלה מ5% בשנת 2018,

הקורלציה בין נדל"ן ויתר הסגמנטים הרלוונטיים בקמעונאות מתחילה להתבהר.

הסיבה למתן דגש על קשר זה טמונה בעובדה כי רוב הקמעונאים בארה"ב ממקדים את האסטרטגיות שלהם בהתאמה.

מגוון המוצרים בחנויות של רשתות מכל הסוגים מתבסס על כל מה שרלוונטי ומשפיע על בית הצרכן.


קורלציה זו נשמרה משך כל שנות המשבר הכלכלי בעשור האחרון, אך חשוב מכך רק הלכה והתעצמה בגינו, שכן הצרכן האמריקאי ממוקד יותר על כל הקשור לביתו (גרף כחול), מרמת מזון דרך שיפוצים וכלה בהירוט, בחינה של סגמנטים אלו מבהירה כי שם חל חלק הארי של הגידול במכירות (non-store מתייחס למכירות בסחר אלקטרוני המהוות 9% מסך המחזור).


מגמת הצמיחה נשמרת גם בעת בחינת שוק השיפוצים שאף הוא מניב גידול קורלטיבי לגידול במכירות הקמעונאיות ומכירות שוק הבניה בארה"ב עם למעלה מ 5% - ומגמה זו עתידה להמשך.


עם זאת יש לתת דגש על גורמים משפיעים - במקביל לרשמי המשבר - והגדול שבהם קשור לשינויי אקלים, המשפיעים בקיצוניות על יבשת זו, והנזקים השנתיים נאמדים בהקיף של 647 מיליארד דולר. נתון זה יבהיר מדוע דור המילניאלס - המניעים את שוק הנדל"ן בעת זו עם רכישה של בית ראשון - דורש מיצרנים לקחת אחריות בראש ובראשונה על תהליכי ייצור הפוגעים בסביבה, וכן לקיים שקיפות לגבי תהליכי ייצור.

בגין כח הקניה של דמוגרפיה זו - כולם מיישרים קו.

בפרק הבא : הכר את הצרכן - המפתח להצלחת המכירה

בהצלחה!

שאלות? רוצה לדעת עוד? רוצה ליצא? צור קשר :


35 צפיות
bottom of page