top of page
  • תמונת הסופר/תגלי יהודה מכירות לארה"ב

Grow, Grow Growing

עודכן: 26 בדצמ׳ 2018

Are YOU there yet?! #2

מחזור המכירות הקמעונאיות בארה"ב צמח ב 5.3% בין 2017-2018, ונאמד כיום בכ 5.4 טריליון דולר - לא כולל מכירות רכב ודלק.


הגידול במכירות מגיע מתחום הבניה שמתאושש בארה"ב, לאחר עשור של מיתון, ועל פי דיווחי לשכת הסטטיסטיקה האמריקאית, ב 2018 תחום השיפוצים נאמד בכ 1.3 טריליון דולר.מחלקת הגינון - לעומת יתר הקטגוריות - צמחה באופן פנומנלי ב 22.8% מסך של 36.9 מיליארד דולר ב 2016 ל 47.8 מיליארד דולר ב 2017.

מדובר בגידול של מעל 10 מיליארד דולר בשנה!הסיבה העיקרית לגידול זה נעוצה בעובדה כי 74% מבתי האב בארה"ב עוסקים בגינון.

74% מהווים סך של 93 מיליון בתי אב.

נתון זה אינו מקרי, שכן בארה"ב רוב הבתים הם צמודי קרקע עם גינות – בחזית ובגב הבית, וגינה מטופחת מעלה את ערך הבית בהיקף של עד 15%.


ההוצאה הממוצעת בתחום צמחה אף היא ל 503 דולר, שהוא גידול של מעל 100 דולר לעומת 2016.


גידול זה משתקף במכירות של אחת הרשתות המובילות בתחום ה Home Improvement – הום דיפו, שדיווחה על מכירות בהיקף של 16.67 מיליארד דולר בשנת 2017, עם גידול בקטגוריה בין 7-9%

גם בדוחות הרבעוניים של 2018 דיווחה הרשת על גידול מעבר לגידול בקטגוריות אחרות.


2018-2019 עתידות לצמוח מהותית אף מעבר לכך נוכח הלגליזציה של גידול הקנביס ומסקר של ה NGA עלה כי בכוונת 19 מיליון בתי אב לגדל את הצמח בביתם, וזו רק אחת המגמות המשפיעות על הגידול בקטגוריה.


אך לכוונה זו השפעות מרחיקות לכת לא רק לגבי תתי קטגוריות בתחום הגינון, כי אם גם על תחום התרופות בארה"ב, והמלחמה המתמשכת שמקיים הממשל בצריכה מופרזת של אופיאואידים (opioid), פשע הזולג ממקסיקו בגין הברחות סמים ועוד.


תחומי "הגינה החכמה", אקולוגית, חסכונית במים, עתידות לתרום לגידול בסגמנט.


לקישור מכירות ג'ימרקס של מוצרי גינון לרשתות


בהצלחה!

שאלות? רוצה לדעת עוד? רוצה ליצא? ליצירת קשר:


bottom of page