top of page
  • גלי יהודה מכירות לארה"ב

Jackpot!

עודכן: 7 באוג׳ 2019

כיצד לזכות בכל הקופה – זו של הסחר האלקטרוני וחנויות כאחד? ליצואנים ויצרנים ישראלים בעת זו חלון הזדמנויות עצום לפיתוח עסקי וגידול במכירות לשוק האמריקאי.


כדי לזכות בכל הקופה צריך לקבל החלטה מושכלת לגבי האסטרטגיה הנכונה, שכן מדובר במהלך לטווח בינוני וארוך – וכדי לתכנן אסטרטגיה מוצלחת, יש להבין את השפעות הסחר האלקטרוני על החנויות בכדי שהפיתוח העסקי של השוק יהיה מוצלח ויניב את המכירות הנדרשות.