top of page
  • תמונת הסופר/תגלי יהודה מכירות לארה"ב

KEEP ON SELLING


מחקר חדש של חברת eMarketer קובע כי בשנת 2019 תחזית המכירות הקמעונאיות בסין עתידה לצמוח מעבר לזו בארה"ב עם גידול של 7.5% - ל 5.636 טריליון דולר, בשעה שהמכירות הקמעונאיות בארה"ב צפויות לצמוח ב 3.3% בלבד ל 5.529 טריליון דולר.


כמו כן עד שנת 2022 המכירות הקמעונאיות בסין יגיעו להיקף של 6.757 טריליון דולר, בשעה שהמכירות בארה"ב בשנה זו חזויות לעמוד על 6.03 טריליון דולר.


בואו רגע נבין את המספרים האמתיים לאשורם: נכון להיום בארה"ב כ- 320 מיליון תושבים ובסין כמעט 1.4 מיליארד, המשמעות היא: שבשנת 2019 ממוצע הקניות בסין עמוד על 4,026 דולר לשנה לצרכן, לעומת 17,278 בארה"ב.


בשנת 2022 הממוצעים יהיו: 4,826 דולר בשנה לצרכן בסין, לעומת 18,844 בארה"ב, וזאת בהתניה כי לא יחול שינוי במספר התושבים, רמת הכנסה וכד'.


בעת בחינת כדאיות השקעות, השוק האמריקאי היה ונותר מוביל בכדאיות פיתוח השוק, עם זאת לא רצוי להתעלם מהפוטנציאל בסין, שכן במידה ומלחמת הסחר אכן תשנה את מגמת פתיחות השוק, ואת התנהלות הממשל הסיני– ליצרנים בעלי מוצרים רלוונטיים לרמת ההכנסה / ייחודיים / נדרשים וכד', מומלץ לבצע בחינה של פיתוח שוק זה.


ליצרנים הפועלים בעיקר בסגמנט הסחר האלקטרוני :

נכון להערכות, בסין, בגין כמות חנויות מצומצמת ביחס לכמות האוכלוסייה, ממדיי הסחר האלקטרוני יגיעו ב 2019 לכדי 35.3% (!) מכלל המכירות הקמעונאיות, וזאת בשעה שבארה"ב נתון זה יעמוד על סך של 10.9% בלבד.


עוד כדאי לשים לב ל 5 השווקים המובילים את העולם בתחום הסחר האלקטרוני, ובעיקר לסין ודרום קוריאה מומלץ לפעול באמצעות גורמים המצויים ברזי התרבות, שפה וכן הלאה, בכדי להשיק מוצרים בשוק זה (לצערנו עם שווקים אלו GMARKS360 לא יכולה לעזור...).כמו כן, כדאי לקחת בחשבון כמו בארה"ב, גם בסין כבר כיום מבוצעות השקעות רבות בפיתוח נקודות מכירה / חנויות פיזיות, וזו המדרגה השנייה לפיתוח השוק – בעיקר לאלו שיצליחו למכור למפיצים בסין – כדאי לקחת בחשבון שיקולים אלו כבר מרמת ההתכנות והאסטרטגיה השיווקית, את נושא התאמת המוצרים לחנויות בכדי למקסם ולמנף את ההשקעות שבוצעו בפיתוח השוק.


בהצלחה!

שאלות? רוצה לדעת עוד? רוצה ליצא? צור קשר:bottom of page