top of page
  • גלי יהודה מכירות לארה"ב

room to grow

עודכן: 1 באפר׳ 2019


סקר חדש שפורסם ע"י הJCHS מבית היוצר של אוניברסיטת הרווארד מעלה תמונה מאד מעניינת לגבי שוק השיפוצים (דיור למגורים) בארה"ב.


כמו תמיד – להבין היקפים, בשנת 2017 מחזור המכירות של תחום זה עלה ל 424 מיליארד דולר, גידול של 6.13% לעומת 2016, ולפי נתוני המכירות שפורסמו על ידי הום דיפו לשנת 2018, זו האחת צמחה.