• גלי יהודה מכירות לארה"ב

Take YOUR Time

בעידן של סחר אלקטרוני ומדיות חברתיות, קיים פרדוקס עבור כל יצרן, ה Time To Market מתקצר באופן משמעותי, אך דווקא בגין סיבה זו, צריך לא למהר ולקחת את הזמן להתוודע ולהתאהב בלקוח כדי לפתח מוצר נכון.


בעבר, טרם המכירה בסחר אלקטרוני, ביצוע מכירה לצרכן הסופי, היה תהליך מאד ארוך, בין אם בוצע הפיתוח העסקי של השוק באופן ישיר למול קמעונאי, או באמצעות מפיץ.


התפתחות העידן הדיגיטלי אפשרה ליצרנים גשר ישיר לקהלי יעד של היצרן, מהלך שאפשר גם הגדלת רווחים, בעת צמצום צנרת השיווק, ועם אלו, הפיתוי להניב החזר השקעה מהיר, לצמצם סיכונים וחשיפה של השקעות באמצעות קיצור התהליכים – התפתחה במקביל.


העידן הדיגיטלי גרם להתפתחות התנהגות חדשה, הנחת היסוד היא כי לכאורה התנהגות זו מאפיינת צרכנים - אך מאחר וכולנו צרכנים - דפוסי ההתנהגות הללו רלוונטיים גם לקניינים, מפיצים, שותפים אסטרטגיים וכד' הפרדיגמה השתנתה.

תחילת המסע לקניה מבוצע בראש ובראשונה בטריגר לביצוע הקניה, ולאחר מכל השלב הבא הוא המחקר ושלב זה מבוצע ע"י כולם, צרכן, קניין, מפיץ וכד'.


תשובה שניתנה בסקר, לאופן בו צרכנית מבצעת את המחקר, מאפיין את התהליך שכולנו עוברים בדרך לקניה, בין אם של מוצר כצרכנים, או כאנשי מקצוע.

הבדיקה שאנו מבצעים מתחילה במימד הדיגיטלי, ולאחר מכן בפיזי - ההתייעצות עם אלו שאנו סומכים על דעתם וכד' עד שאנו מרגישים בטוחים בבחירה.

אותי הפתיעה בחירת המילה בראשית התשובה "טרם שאני מתחייבת לרכישה של מותג / מוצר חדש..." ההתחייבות - הגדרה זו, מסבירה את הדרישה לוודאות אופטימלית, המאופיינת בחוות הדעת ודירוגי המוצרים.