top of page
  • תמונת הסופר/תגלי יהודה מכירות לארה"ב

TIME TO GIVE

תחזית מכירות קמעונאיות לחגי 2018 בארה"ב עומדת על כ - 720 מיליארד דולר.

המכירות הקמעונאיות בארה"ב במגמת גידול, ותקופת החגים (רבעון אחרון) מייצגת בין 20%-30% מהמכירות השנתיות עבור סגמנט זה.


עבור עסקים רבים ביבשת, תקופה זו ייצגה באורח היסטורי מעבר משורת רווח אדומה לשחורה (ומכאן מטבע הלשון : black Friday), על פי תחזיות בשנת 2018 כ 164 מיליון אמריקאים מתעתדים לבצע רכישות בטווח של 5 ימים, החל מסוף השבוע של חג ההודעה ועד Cyber Monday.


פדרציית הקמעונאות בארה"ב, מעריכה כי מכירות החגים יניבו כ 720 מיליארד דולר, וזאת ע"פ תחזית גידול של 4.8% - עם זאת במידה והשוק ימשיך להניב גידול כפי שהניב ברבעונים קודמים, בין 5-5.3 אחוז, נתון זה עתיד לגדול אף מעבר לכך.

למה חשוב לשים לב?

מתוך 5 סגמנטים (ריבוע ירוק) האמור במוצרים לבית : Food & Beverage, Warehouse Clubs & Superstores, Building & Garden, Furniture, Electronic & Appliance מניבים 53% מסך המכירות (בחגים ) ו 57% ביתר הרבעונים.


נתון זה אינו כולל את מכירות הסגמנט : e-com & Mail order catalogue (ריבוע צהוב), שגם במסגרתו מרבית המוצרים הנמכרים רלוונטיים לבית האמור בסך של 73%, אך ככל הנראה בפועל, המספר הנכון יותר הוא כ- 65% שכן אמזון מוכרת מוצרים הרלוונטיים ליתר הסגמנטים, וגודלה מהותי עד כדי השפעה על הסגמנט כולו.


סגמנט חשוב נוסף שיש לייחס לו חשיבות הינו Health and Personal Care : המהווה 10% מסך מכירות החגים, וזאת בגין הגידול שחל בתחום ה: Health and Wellness ומגמה זו כלל עולמית, רלוונטית לתחומים רבים, אך בארה"ב עלויות שרותי הרפואה הולכים ומתייקרים והצרכן מחפש חלופות ומניעה.


בהצלחה!


שאלות? רוצה לדעת עוד? רוצה ליצא? צור קשר :


bottom of page